Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Công - Kiến Xương - Thái Bình
 • Lê Thị Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01633606605
 • Vũ Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0982683582
 • Nguyễn Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 2 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0972377109
 • Nguyễn Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0987745831
 • Lều Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 tuổi
  • Điện thoại:
   0987497487
 • Phạm Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0934265384
 • Phạm Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01266480792
 • Phạm Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủy quỹ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01668516638
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học kế toán
  • Điện thoại:
   01672006045
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01259992653
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0982348699
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Vũ Thị Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01275863377
  • Email:
   nvb@edu.vn